Jméno   Příjmení   Rok naroze
Lucia Benková 2004
Jan Macák 2005
Alžběta Schejbalová 2006
Magdalena Vítková 2007
Adam Kamínek 2007
Alfréd Benko 2007
Dominika Vojáčková 2007
Viola Jásková 2007
Lukáš Kamínek 2009